Reference

Naše znanje je plod dolgoletnega nabiranja znanja in izkušenj pri večjih slovenskih podjetjih na tem področju. Zato nam zaupajo naslednja podjetja in ustanove:

Agriturismi Radovic

Italijansko družinsko podjetje, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo oddajanja apartmajev.

  • Marketinški načrt: sestavili smo načrt, kako povečati obisk apartmajev v zimskem času.
  • Spletna stran: zaradi zelo slabe zasnove spletne strani smo v marketniškem načrtu predvideli prenovo spletne strani v bližnji prihodnosti.

Gimnazija Celje – Center

Gimnazija Celje – Center je ena uglednejših gimnazij v Celju.

  • Sistemska administracija: vzdržujemo spletni strežnik in spletne strani, ki na njem gostujejo.
  • Sistemska administracija: izvedli smo selitev spletnega strežnika CentOS.
  • Spletna aplikacija: izdelali smo spletno aplikacijo za prijave dijakov na poglabljanja maturitetnih predmetov, na izbirne predmete, OIV, projektno delo itd.

FINcommerce d.o.o.

Računovodstvo in davčno svetovanje.

  • Sistemska administracija: vzdrževanje mreže in strežnika ključnega za delo celotnega podjetja.